Samenwerking: het antwoord op de hulpvraag
Rob de Munck
7 november 2023
leestijd:
2 min

Als netwerkorganisatie zijn we nu alweer een flinke tijd onderweg. Onze overtuiging om vanuit samenwerking en een flexibel netwerk hulpvragen te beantwoorden wordt telkens weer positief bekrachtigd.

Werkwijzen, procedures en systemen zijn in de wereld om ons heen continu aan verandering onderhevig en lijken steeds meer gericht op het in standhouden van bestaande structuren, dan dat het echt bijdraagt aan nodige veranderingen. Wat stabiel is en blijft is de vraag van jongeren, volwassenen en gezinnen.

Een antwoord op die vraag is veelal niet vanuit één benadering te realiseren en verdraagt vooral ook geen wachtlijst. We zien dat grote zorgorganisaties en gemeenten steeds meer de samenwerking zoeken en wendbare co-creaties aan gaan, om zo meer te kunnen gaan werken vanuit de vragen die op ons afkomen. Naast iemand gaan staan, echt gaan samenwerken (hoe ingewikkeld ook), en de nodige deskundigheid op maat toevoegen vanuit verschillende invalshoeken, is helpend om verder te komen.

En dat lukt dus met regelmaat in situaties die vaak worden bestempeld als volledig vastgelopen. Niet alleen, maar samen met andere organisaties in de jeugdhulp, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de GGZ. Met elkaar moeten we die beweging gaan maken en de positieve voorbeelden uitdragen. De mini-docu van Clément die we onlangs hebben gedeeld is daar een voorbeeld van.

Het delen van goede en werkende voorbeelden in de zorg is cruciaal, zeker vanuit de netwerkgedachte, omdat het de mogelijkheid biedt om kennis en best practices breed te verspreiden.

Op onze blog- en LinkedIn-pagina zullen wij daarom met enige regelmaat waardevolle ervaringen delen van ons team, professionals en meer.

Stay tuned…