Zorgaanbieder
Met regelmaat staan zorgaanbieders voor grote uitdagingen. Soms is extra ondersteuning, een andere kijk of maatwerk nodig. Wij zijn een partner waarop gerekend kan worden als het verschil moet worden gemaakt.
“We konden uitvoering geven aan ons plan, regie behouden en werden daarin echt gesteund.”
Wij doen en denken mee en laten niet los als het ingewikkeld wordt. Maar onze inzet is altijd tijdelijk. Daarom zijn we gericht op het bestendigen en versterken van bestaande structuren, waardoor onze betrokkenheid op den duur - gefaseerd en planmatig - overbodig wordt.
Onze diensten: